MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
ЛЕСС - Членови

 

Членови на Локален  економско социјален совет на Град Скопје

 

  Сојуз на синдикатите на Македонија
Потпретседател на ССМ за јавен сектор
Македонски полициски синдикат  
 

Тихомир Климоски-Претседател на ЛЕСС на Град Скопје

     

 

  Град Скопје
Сектор за Локален економски развој, Одделение за занаетчиство, угостителство и трговија  
 

Билјана Стојмановска-Секретар на ЛЕСС на Град Скопје

     

 

  Град Скопје
Сектор за образование 
     

Маја Талеска

       
 

 Град Скопје
Сектор за меѓународна соработка и соработка и поддршка на здруженија на граѓани и  фондации  

                                                                                           

                  

Мирјана Апостолова

 

  Град Скопје
Сектор за јавни дејности, Одделение за социјална, детска и здравствена заштита
  Елеонора Панчевска Николовска
       
  Сојуз на синдикатите на Македонија
Потпретседател на ССМ за организациски развој
Самостоен синдикат на работниците од енергетиката и стопанството на РМ 
  Роберт Симоноски
       
  Сојуз на синдикатите на Македонија
Претседател на синдикатот на работниците од угоститетелството, туризмот, комунално – станбеното стопанство, занаетчиството и заштитните друштва на Република Македонија 
  Дарко Димовски
       
  Организација на Работодавачи на Македонија
Скопски Пазар  
  Предраг Милосављевиќ
       
  Организација на Работодавачи на Македонија
ЕВН  
  Дарко Петровски
       
   Организација на Работодавачи на Македонија
Шпаркасе банка
 

Белинда Николовска
заменик Претседател на ЛЕСС на Град Скопје

Светлана Ристовска Антиќ (замена)

       
  Организација на Работодавачи на Македонија
Империјал Тобако  
  Татјана Келкочева
Шамкарова
       
  Организација на Работодавачи на Македонија
Цементарница УСЈЕ 
  Славејкова  Магдалена
       
   Конфедерација на слободни синдикати на Македонија
Генерален секретар на Синдикатот за образование, наука и култура на РМ
  Весна Неделковска
       
  Конфедерација на слободни синдикати на Македонија
Синдикатот на администрацијата и државната управа на
Македонија 
  Благоја Ралповски
       
  Совет на Град Скопје     Идриз Орана
       
  Совет на Град Скопје     Бранислав Саркањац

1. Ѓоко Вукановски-Волонтерски центар Скопје
2. Kристина Плечиќ- Здружение ХЕРА
3. Саша Стоименов-СУГС Георги Димитров
4. Драгица Костадиновска-СУГС Здравко Цветковски
5. Александар Канурков –СЕПУГС Васил Антевски Дрен
6. Стоиле Костадиновски - Јавно сообраќајно претпријатие - Скопје
7. Снежана Денковска - Занаетчиска Комора Скопје
8. Славе Вељановски–Занаетчиска Комора Скопје
9. Софка Коцева –Биро за развој на образование
10. Ѓорѓиевски Дејан-Здружение на лица со телесен инвалидитет на Скопје-Мобилност 
11. Христина Прошковска- Мобилност Скопје  
12.Даниела Стојановска-Здружение на студенти и младинци со хендикеп


| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 12965623