MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Комисија за права на пациенти
    
 

Канцеларијата за унапредување на правата на пациентите се наоѓа во просториите на Град Скопје,Барака 2

со адреса: Бул.Илинден бр.82.

Телефон за контакт: 3/297-278

е-маил: pravanapacienti@skopje.gov.mk

 
 
    
  

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОМИСИЈАТА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ (КПП)

 

Согласно Законот за заштита на правата на пациентите (Службен весни на РМ бр.82/2008, 12/2009), според кој општините и Градот Скопје се должни да формираат постојана Комисија и да отворат канцеларија за унапредување на правата на пациентите, во согласност со прописите од областа на локалната самоуправа, Градот Скопје на 46 -та  седница одржана на 07.07.2011 година ја усвои Одлуката за формирање Комисија за унапредување на правата на пациентите. Повеќе...  


 
    

 

 ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА КОМИСИЈАТА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИTE (.pdf)  
    

 

  

 

 


 
    
   
    

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 11242276