MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Препораки до граѓаните за квалитетот на воздухот

Препораки во случај на надминување на прагот на информирање за суспендирани честички со големина до 10 микрометри PM10 (5 последователни дена со среднодневни концентрации над 50 mg/m3 ):

Согласно со Заклучокот од 108-та седница на Владата на Република Македонија одржана на 25.12.2012 година, во случај на надминување на  концентарацијата на ПМ10 честичките во текот на  пет последователни денови над 50  микро грами на кубен метар, Градоначалникот на Град Скопје ги објавува следниве препораки :

  • возилата да не се користат без потреба,
  • повеќе лица да се возат во едно возило,
  • да се користи јавниот превоз,
  • за затоплување на домовите да не се користат отпадни материјали, прегорено машинско масло, лакирани и обоени отпадоци од дрво, стиропор, ПЕТ амбалажа, гуми и каков било синтетички материјал,
  • да се користи суво и чисто дрво без примеси од земја и од отпадоци,
  • печките на дрво да се користат и одржуваат според упатствата на производителот и
  • редовно да се чистат оџаците.

КАКО ДА СЕ ЗАТОПЛУВАМЕ, А ДА НЕ ГО ЗАГАДУВАМЕ ВОЗДУХОТ (.pdf)


| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 12727116