MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
ЛЕСС - Активности
Реализирани работилници за Националниот и локалните економско-социјални совети            02.12.2016
Во текот на 2016 година беа реализирани работилници за Националниот и локалните економско-социјални совети што го организира Унапредување на социјалниот дијалог, проект финансиран од Европска Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот, и тоа ...   повеќе
Склучен МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАЊЕ И СОРАБОТКА на 27.10.2015 година            25.12.2015
Со овој Меморандум за разбирање и соработка особено се регулира/уредува: I. Непречено функционирање и овозможување формален дијалог меѓу јавниот и приватниот сектор и начинот за негово одржување, односно дијалог меѓу Градот Скопје, образованието, вработените во Агенцијата за вработување, работодавачите и младите луѓе, преку работата на Локалниот Економско Социјален Совет (ЛЕСС) на Град Скопје,кој ќе овозможи Градот Скопје да добива релевантни ...   повеќе

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 10293876