MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Членови

 

Во Советот за заштита на потрошувачи на Град Скопје членуваат:

 

  • Марјан Додовски, советник во Советот на Град Скопје-Претседател на Советот за заштита на потрошувачите на Град Скопје,
  • Драги Давчевски - советник во Советот на Град Скопје,
  • Иво Костовски -Oрганизација на потрошувачи на Македонија,
  • Сања Поповска Василевска -НВО Солар Македонија,
  • Сашо Ивановски -НВО Коалиција за одржлив развој ,
  • Стоиле Костадиновски -Јавно Сообраќајно Претпријатие ЈСП - Скопје,
  • Пане Антовски -ЈП Водовод и канализација,
  • Дритон Керими -ЈП Комунална хигиена,
  • Славка Каленикова -Сојуз на стопански комори на РМ и
  • Виолета Лукановска- Државен пазарен инспекторат.

 

Работата на Советот за заштита на потрошувачите на Град Скопје функционира во просториите на Град Скопје, со логистичка поддршка на Секторот за локален економски развој, од каде како претставник е Билјана Стојмановска-Советник во Сектор за ЛЕР.


| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 10895450