MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Секретар на Град Скопје

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
 
Име и презиме: Марјанчо Тодоровски
Националност: Македонец
Датум на раѓање: 24.05.1979 година
Брачен статус: Оженет

 

КОНТАКТ

Телефон: (+389) 02/3297281
E-Mail: marjanco.todorovski@skopje.gov.mk


РАБОТНО ИСКУСТВО
 
 • Секретар на Град Скопје – 01.2015
 • Секретар на Општина Кисела Вода - 05.2013 - 01.2015 година
 • Секретар на Општина Центар – 10.2011 – 05.2013 година
 • Пратеник во Собранието на Република Македонија – 06.2011 – 10.2011 година
 • Државен секретар во Минстерството за труд и социјална политика на РМ - 10.2009 – 06.2011
 • Шеф на Кабинет на Министерот за образование и наука на РМ – 07.2009 –06.2011
 • Кабинет на Градоначалникот на Општина Аеродром - 11.2005 – 04.2009 година
 • ПЗУ Неодентал – Доктор по стоматологија 03.2004 - 11.2005 година
 
ОБРАЗОВАНИЕ
           
 • Постдипломски студии -  Економски науки – МБА - 2013 – Во тек
 • VII/1 Доктор по Стоматологија – 1997 - 2004
 • Стоматолошки факултет, Универзитет Свети Кирил и Методиј - Скопје
 • IV/1 Забен техничар 1993 – 1997 година МУЦ „Д-р Панче Караѓозов“, Скопје
 
ВЕШТИНИ
 
 • Познавање на странски јазици: Англиски - одлично, Француски - основно
 • Компјутерски вештини: Microsoft Office, Internet
 • Искуство со менаџирање на човечки ресурси, раководење со домашни и меѓународни проекти
 • Познавање на проблематика во локална самоуправа
 • Ефикасност и систематичност при работењето
 • Тимска работа, работа под притисок и адаптација на нови средини
 
Останато Искуство
 
 • Член на Совет на Општина Аеродром – 2009 година
 • Национален координатор за борба против семејно насилство
 • IPA координатор зa IV-такомпонента во Министерство за труд и социјална политика на РМ

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 10108170