Годишна анализа Меѓу-годишна анализа
 
 
 
 

Оваа алатка е изработена со техничка и финансиска поддршка од Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во рамките на проектот "Зголемување на урбаната отпорност преку употреба на информациски и комуникациски технологии" #ICT4DRR

 

Добредојдовте во базатата на градскиот инвентар на стакленички гасови.

Оваа алатка работи најдобро со Mozilla Firefox или Google Chrome пребарувачите.

Изберете сектор, година и гас за приказ на емисиите.