MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Portali zyrtar i Qytetit te Shkupit
Institucionet

U SHPALLËN OBJEKTET MË TË MIRA HOTELIERIKE PËR VITIN 2018

Sektori për Zhvillimin ekonomik lokal i Qytetit të Shkupit, në bashkëpunim me Agjencinë SWOT Research, agjenci e specializuar me ekspertizë dhe përvojë në analizën e cilësisë të shërbimeve zgjodhi "Objekti më i mirë hotelierik ndër më të mirët" në Qytetin e Shkupit. Manifestimi u mbajt tradicionalisht për të 11-tënherë.Pllakatat më të mirëve sot janë ua ndau Marko Todorov, udhëheqës i Sektorit për Zhvillimin ekonomik lokal të Qytetit të Shkupit.

-Mirënjohjet modeste në formën e pllakatave që tani po i japim, do të përpiqemi që vitet e ardhshme të shndërrohen në shpërblime, të cilat do të jenë sinonim i cilësisë të një objekti hotelierik. Qëllimi i këtij projekti është të zgjojë ndërgjegjësimin e hotelierëve dhe qytetarëve për rëndësinë e cilësisë së shërbimit në veprimtarinë e hotelerisë, si dhe për të ngritur nivelin e përgjithshëm të cilësisë në objektet hoteliere në territorin e qytetit - tha Marko Todorov.

Ai shtoi se risi e këtij viti është se për herë të parë rezultatet e hulumtimit do t'u kumtohen diskretisht pronarëve ose drejtuesve të objekteve hoteliere që ishin subjekt i hulumtimit, në mënyrë që të mund të analizojnë punën e tyre dhe t'i shohin anët e forta dhe dobësitë e tyre.

Todorovfalënderoiagjencinë "SWOT Research" përpërkushtiminprofesionaldheshprehushpresëpërbashkëpunimafatgjatë.

Këtëvit, nëpërmjetblerësvetëfshehtëpërtrerestorantetmëtëmirajanëvlerësuar: 1. "Lajtxhezklub", 2. "Staragradskakuqa" dhe 3. "SkopskiMerak"; Tri gjelltoretmëtëmirajanë: 1. "Dnevenprestoj", 2. "GostilnicaGradskaKafana" dhe "Debar Maalo"; Mëtëmirëtnëkategorinë e kafeterive u shpallën: 1. "Spikizi", 2. "Koktel bar" dhe 3. "Rok bar Krug", dhenëkategorinëLounge dhe bare: 1. "Distrikt bar end kiçen" , "Pablik rum”dhevendin e tretëe fitoi" Soul kiçen bar ".

Prapa   

I krijuar nga UserAA në 21.12.2018
Paralajmërime

     Facebook
  Twitter
  Youtube Channel

Administrata |  Kontakt |  Pyetje |  Panorama
Copyright(C)2009 ���� �����
Vizitorë: 1311462