MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Portali zyrtar i Qytetit te Shkupit
Institucionet

PREZANTIMI I PLANIT LOKAL STRATEGJIK PËR PËRSHTATJE, I ZHVILLUAR NË KUADËR TË PROJEKTIT EPIKURO

 

Dje (10.01.2019) në sallën e Këshillit të Qytetit të Shkupit është prezantuar përmbajtja e Planit strategjik lokal për përshtatje, i zhvilluar në kuadër të projektit Epikuro - Partneritet evropian për qytete inovative në aspektin e rezistencës urbane.

Para audiencës e përbërë nga strukturat udhëheqëse të sektorëve, këshilltarëve dhe praktikuesve u prezantuan perspektivat për situatat, rekomandimet dhe masat në lidhje me tre rreziqet e përzgjedhura (ishujt urban të ngrohtë, zjarret urbane dhe përmbytjet) në të cilat bazohet Plani strategjik lokal për përshtatje.

 


Në versionin përfundimtar të planit do të inkorporohen komentet dhe rekomandimet e marra si rezultat i diskutimit. Versioni final i planit do t'i dorëzohet kryetarit dhe Këshillit të Qytetit të Shkupit.

Prapa   

I krijuar nga UserAA në 11.1.2019
Paralajmërime

     Facebook
  Twitter
  Youtube Channel

Administrata |  Kontakt |  Pyetje |  Panorama
Copyright(C)2009 ���� �����
Vizitorë: 1322123