Јавен повик

Јавен повик за прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Град Скопје за 2020 година, наменети за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации


Отворен до: 21.02.2020

Документ
Пријава
Образец