Јавен повик

Јавен повик за субвенционирање на домаќинствата на граѓаните на подрачјето на градот Скопје за надоместување на дел од трошоците за чистење на оџаци за 2023 година


Отворен до: 31.10.2023

Документ
Барање
Изјава