Јавен повик

Јавен повик за прибирање барања за користење средства од Буџетот на Град Скопје за 2021 година, наменети за кофинансирање на програмски активности на здруженија, фондации и други правни лица


Отворен до: 07.04.2021

Документ
Образец
Пријава