Јавен повик

Јавен повик за учество на конститутивно Собрание на млади на Град Скопје


Отворен до: 29.06.2022

Документ
Анекс 1 - Формулар за номинација на делегатот и заменик-делегатот во локалното собрание на млади на Град Скопје