Јавен повик

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на граѓаните и на други субјекти на подрачјето на Град Скопје за чистење оџаци за 2019 година


Отворен до: 30.11.2019

Документ
Образец за граѓани