Контактирај со Совет на град Скопје

Ние сакаме да се осигураме дека вашето барање ќе се решава брзо и точно.