Јавен повик

Thirrje publike për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2020, të dedikuara për financimin e aktiviteteve programore të shoqatave dhe fondacioneve


Hapur deri në: 21.02.2020

Dokumentit
Образец
Пријава