Јавен повик

Thirrje publike për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2020, të dedikuara për realizimin dhe financimin e Programit për mbrojtjen e konsumatorëve të Qytetit të Shkupit për periudhën 2020 - 2021


Hapur deri në: 26.02.2020

Dokumentit