Јавен повик

THIRRJE PUBLIKE për grumbullimin e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2021 të dedikuara për financimin dhe përkrahjen e programeve dhe veprimtarive të institucioneve publike nga fusha e kulturës të themeluara nga Qyteti i Shkupit për vitin 2022


Hapur deri në: 30.09.2021

Dokumentit
Пријава