Kontaktoni Qytetin SHKUP

Merrni kontakt me qytetin dhe bëni një pyetje ose lini një koment

Unë dua të bëj një pyetje për:

Si të na gjeni

Bull. Ilinden nr. 82
1000 Shkup
e-mail: gradonacalnik@skopje.gov.mk
kabinet@skopje.gov.mk
tel: 02/3297 204 faks: 02/3165 445

Kontakti me qytetarët

Bull. Ilinden nr. 82
1000 Shkup
e-mail: 24@skopje.gov.mk
tel: 02/3297 255 | 02/3207 536