Subvencionet

Subvencionet e dhëna nga Qyteti i Shkupit