Buxhetin e Qytetit të Shkupit për vitin 2024

Buxhetin e Qytetit të Shkupit për vitin 2023

Buxhetin e Qytetit të Shkupit për vitin 2022

Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2021

Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2020

Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2019

Buxheti i qytetit të Shkupit për vitin 2018

Buxheti i qytetit të Shkupit për vitin 2017

Buxheti i qytetit të Shkupit për vitin 2016

Buxheti i qytetit të Shkupit për vitin 2015

Buxheti i qytetit të Shkupit për vitin 2014

Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2013

Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2012

Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2011

Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2010

Rebalanci i Buxhetit të Qyteti të Shkupit qershor 2009

Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2008