Kryetari

Danela Arsovska

Danela Arsovska është kryetari i Qytetit të Shkupit.

Roli i kryetarit

Kryetari i Qytetit të Shkupit ka për detyrë ta bëj Shkupin një qytet më të mirë për të githë vizitorët dhe banorët e tij

Kryetarët e mëparshëm

Kryetarët e mëparshëm të Qytetit të Shkupit. Klikoni linkun për më shumë detaje.

Kontakto me kryetarin