SHËRBIME TË MBROJTJES SOCIALE

Shërbime në fushën e mbrojtjes sociale në zonën e qytetit të Shkupit
Një pikë dhe strehë për kujdesin e përkohshëm të të pastrehëve

Organizimi dhe kontakti kompetent:
Kryqi i Kuq i Shkupit
Tel / Fax: +389 2 3139 578
skopje@redcross.org.mk
http://skopje-redcross.org.mk/punkt_bezdomnici.htm

Vendndodhja:
Zgjidhja Momin Potok

Qendrat ditore për zvogëlimin e dëmit nga përdorimi i drogës

Organizimi dhe kontakti kompetent:
Shoqata HOPS - Opsione të shëndetshme Shkup
Rr. "Hristo Smyrnenski". 48-1 / 6,
Tel. 02/3246 210

Vendndodhja:
Qendra ditore e zvogëlimit të dëmit në CTC Mavrovka, me orët e hapjes nga 13:00 deri në 18:00;
Qendra ditore e zvogëlimit të dëmit në Suto Orizari, me orët e hapjes nga 10:00 deri në 16:00;
Qendra ditore e zvogëlimit të dëmtimeve në Kapishtec, me orët e hapjes nga 09:00 - 17:00;

Qendrat e kujdesit ditor janë të punësuar nga një ekip ekspertësh i përbërë nga një koordinator, një asistent për shkëmbimin e pajisjeve të injeksionit, një profesionist mjekësor, një punonjës social, një këshilltar ligjor dhe një psikiatër. Punimet në terren nga 07:30 - 16:00, telefoni i kontaktit 075/76 99 48

Transporti i personave me aftësi të kufizuara të rënda

Organizimi dhe kontakti kompetent:
Ndërmarrja e Transportit Publik JSP - Shkup
Rr. "Hristo Smyrnenski". 48-1 / 6,
Tel. 0800 15 115
Tel. 02 3171 952

Sektori kompetent dhe kontakti për blerje:
Qyteti i Shkupit, Departamenti i Publicështjeve Publike, Departamenti i Kujdesit Social, Fëmijë dhe Shëndet;
Bull. "Ilinden" nr. 82, derdhur 2,
Tel. (02) 3297 - 321

natasam@skopje.gov.mk

Transport i organizuar, falas me automjete të adaptuara posaçërisht për personat me aftësi të kufizuara të rënda fizike, të cilët kanë nevojë për karrige me rrota dhe persona me aftësi të kufizuara të rënda motorike për të lëvizur

Qendra e Kujdesit Ditor për të moshuarit dhe Qendra e Ndihmës në Shtëpi

Organizimi dhe kontakti kompetent:
Kryqi i Kuq i Maqedonisë
Tel / Fax: +389 2 3139 578
skopje@redcross.org.mk

Vendndodhja:
Dare Dzambaz "11 Oktomvri" bb - Komuna e Qendrës
Rruga Vukovarska nr. 23, Komuna e Chairairit.

Qendrat e kujdesit ditor për personat me aftësi të kufizuara intelektuale

Organizimi dhe kontakti kompetent:
Qendra për Mbështetjen e Personave me Aftësi të Kufizuara Intelektuale "PORAKA" Shkup
Tel. 02/2451 008

Vendndodhja:
Bull. "Jane Sandanski" nr 70, lokalet 1, Komuna e Aerodromit
Rruga Vasil Gjorgov 4 (Midis ESA-s dhe Institutit Ortopedik Slavej - Shkup)

Qendrat ditore PORAKA funksionojnë çdo ditë pune, nga ora 07:00 deri në 16:30.

Qendra e parë familjare në qytetin e Shkupit, një qendër këshillimi për viktimat e dhunës në familje

Organizimi dhe kontakti kompetent:
HERA - Shoqata për Edukim dhe Kërkim Shëndetësor
Tel. 02/3215 905
infopsc@hera.org.mk

Vendndodhja:
St. "Heronjtë e Korstur" Nr 54, Shkup

Këshillim për edukimin dhe parandalimin e drogës

Organizimi dhe kontakti kompetent:
HERA - Shoqata për Edukim dhe Kërkim Shëndetësor
Tel: 02/3176 950 Vodno
Tel: 02/2651 955 Shuto Orizari

Vendndodhja:
Ambulanca Vodno, Qendra Rinore "Dua të Di" në ul. Elisha Popovski br. 2, Shkup
Klinika Shuto Orizari; Qendra Rinore "Dua të Di"

Komisioni për promovimin e të drejtave të pacientëve

Organizimi dhe kontakti kompetent:
Qyteti i Shkupit, Sectori i publicështjeve publike, Seksioni i kujdesit social, fëmijëve dhe shëndetit
Bull. "Ilinden" nr. 82, derdhur 2
Tel. 02 3297 278