U nënshkrua protokolli për binjakëzimin ndërmjet Qytetit të Shkupit dhe qytetit turk të Izmirit

23.03.2023 Sot me një delegacion nga Qyteti i Shkupit jemi në vizitë zyrtare në qytetin e Izmirit, Republika e Turqisë, ku zhvilluam një takim pune me kryetarin Mustafa Tunç Sojer dhe nënshkruam protokollin për binjakëzimin e Shkupit me Izmirin.

Më shumë

U nënshkrua granti i BEI-së për ndërtimin e impiantit të pastrimit

22.03.2023 Qyteti i Shkupit vlerëson rolin dhe përkushtimin e Bankës Evropiane për Investime, Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim si dhe të institucioneve të Bashkimit Evropian në drejtim të sigurimit dhe përmirësimit të cilësisë së jetës së të gjithë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë si dhe qytetarëve të qytetit të Shkupit

Më shumë

Takim në Bruksel dhe pjesëmarrje në Komitetin Evropian të Rajoneve

14.03.2023 Komiteti Evropian i Rajoneve është zëri i qyteteve në Bashkimin Evropian, i cili përfaqëson autoritetet lokale në të gjithë BE-në dhe ndërton politika dhe ligje të reja që kanë ndikim mbi qytetet dhe autoritetet lokale në të gjithë Evropën.

Më shumë

Mega-park i ri në Çair

13.03.2023 Në qytetin e Shkupit nuk ka më lagje të harruara. Çdo qytetar ka të drejtën për qytet modern, lagje të rregulluar dhe mundësi të barabarta.

Më shumë

U vendosën lule për nder të 7.144 hebrenjve maqedonas

12.03.2023 Kryetarja e Qytetit të Shkupit, Danela Arsoska, me një delegacion nga Qyteti i Shkupit, sot bëri homazhe në përkujtim të 11-të Marsit ditës kur nga ana e okupatorit fashist 7.144 hebrenj maqedonas u deportuan në kampin e Treblinkës.

Më shumë

Rikonstruksion i rrjetit të ujësjellësit në Gazi Baba

09.03.2023 Sot Kryetarja e Qytetit të Shkupit së bashku me drejtorin e NP “Ujësjellësi dhe Kanalizimi-Shkup inspektoi punët ndërtimore për rikonstruksionin e plotë të rrjetit të ujësjellësit në parkun pyjor Gazi Baba

Më shumë

Qyteti i Shkupit shpalli thirrje të re publike për transportuesit privatë në transportin publik

06.03.2023 Thirrja u përgatit me pjesëmarrjen e trupit të ri koordinues të transportuesve, përfaqësuesit e të cilit theksuan se duan të kryejnë aktivitetin me ndershmëri, përgjegjësi dhe transparencë dhe të respektojnë kontratën për kryerjen e transportit publik

Më shumë

Filloi rikonstruksioni i rr. „Radishanska“ në Butel

06.03.2023 Sot filluam rikonstruksionin e rrugës “Radishanska”, e cila është pjesë e projektit “Shkupi pa vendbanime të harruara” nga programi “Për Shkupin Modern”

Më shumë

Rikonstruksion i rrugës “Aleksandar Urdarevski”

04.03.2023 Kryetarja e Qytetit të Shkupit sot njoftoi rikonstruksionin e plotë të rrugës “Aleksandar Urdarevski”

Më shumë

U arrit marrëveshja me transportuesit privatë në qytetin e Shkupit

01.03.2023 Qyteti i Shkupit do të shpallë thirrje publike të re për përfshirjen e transportuesve privatë në transportin publik në kryeqytet

Më shumë

U lëshua në përdorim rruga “Hristofer Zhefaroviq”

28.02.2023 Qyteti i Shkupit përfundoi me ndërtimin e rrugës “Hristofer Zhefaroviq”, projekt i cili u theksua si i domosdoshëm nga qytetarët, për lëvizjen e sigurt të të gjithë pjesëmarrësve në trafik

Më shumë

Rrethrrotullim i ri në “Gjorçe Petrov”

17.02.2023 Qyteti i Shkupit filloi me projektimin e dy projekteve të rëndësishme të premtuara në programin “Për Shkupin Modern”, për ndërtimin e rrethrrotullimit të ri dhe zgjidhjes me bulevard për “Ushtria Maqedonase” në Gjorçe Petrov. Rrethrrotullimi i ri në kryqëzimin e rëndësishëm, nën kompetencat e Qytetit të Shkupit, ndërmjet bulevardit “Ushtria Maqedonase” dhe rrugës “Gjorçe Petrov” është realizimi edhe i një kërkese tjetër shumëvjeçare të qytetarëve, e cila deri më tani as që ka filluar me realizim

Më shumë

U mbajt seanca e Komisionit për Avancimin e të Drejtave të Pacientëve të Qytetit të Shkupit

17.02.2023 Komisioni për Avancimin e të Drejtave të Pacientëve të Qytetit të Shkupit sot mbajti një konferencë për media në të cilën informoi publikun se problemet e tyre me ofrimin e kujdesit shëndetësor mund t'ia raportojnë Komisionit, i cili është krijuar sërish dhe funksionon për qytetarët

Më shumë

U mbajt eventi i parë „Mëso me zgjuarsi, puno me profesionalizëm“

17.02.2023 Nën organizimin e Qytetit të Shkupit, sot u mbajt eventi i parë i dialogut social “Studio me zgjuarsi, puno me profesionalizëm”

Më shumë

U mbajt takim me Sindikatën e Pavarur të Zjarrfikësve

15.02.2023 Kryetarja e Qytetit të Shkupit, Danela Arsovska, mbajti një takim pune me kryetarin e Sindikatës së Zjarrfikësve, Toni Boshkovski dhe sekretarin e përgjithshëm të Sindikatës së Pavarur të Zjarrfikësve të Maqedonisë, Bobi Veljanoski

Më shumë

Rikonstruktohet bulevardi ASNOM

15.02.2023 Qyteti i Shkupit po i realizon në vazhdimësi projektet nga programi i zgjedhur nga qytetarët, i cili përmban kërkesa kryesore për përmirësimin e infrastrukturës së qytetit

Më shumë

Njoftim për rikonstruksionin e rr. “Radishanska”

13.02.2023 Qyteti i Shkupit në vazhdimësi realizon projektet nga programi i zgjedhur nga qytetarët, i cili përmban kërkesat kyçe për përmirësimin e infrastrukturës së qytetit

Më shumë

Vizitë në qendrën ditore për fëmijët në rrezik në Shuto Orizare

09.02.2023 Sot së bashku me kryetarin e komunës së Shuto Orizare, Kurto Dudush, e vizituam Qendrën ditore për qëndrim të fëmijëve në rrezik “Rruga e shpresës” dhe u njohëm me ekipin profesional të Shoqatës qytetare për Iniciativën për zhvillimin dhe përfshirjen e komuniteteve,si dhe me fëmijët përfitues të shërbimeve të qendrës

Më shumë

Zjarrfikësit e Shkupit në terren në Gaziantep

09.02.2023 Ekipet e Njësisë Zjarrfikëse të Qytetit të Shkupit tashmë janë në terren në Gaziantep së bashku me ekipet e tjera të shpëtimit

Më shumë

Qyteti i Shkupit siguroi  ndihmë financiare për Turqinë dhe Sirinë

08.02.2023 Këshilli i Qytetit të Shkupit, sot miratoi vendimin për dhënien e ndihmës financiare zonave të prekura nga tërmeti katastrofik në Turqi dhe Siri në vlerë prej 6 milionë denarë

Më shumë