Llogari Vjetore - Të buxhetit të Qytetit të Shkupit për vitin 2018

Llogaria vjetore e qytetit të Shkupit për vitin 2017

Llogari Vjetore - Të buxhetit të Qytetit të Shkupit për vitin 2016

Llogaria vjetore e qytetit të Shkupit për vitin 2015

Llogaria vjetore e qytetit të Shkupit për vitin 2014

Llogari Vjetore - Të buxhetit të Qytetit të Shkupit për vitin 2013

Llogaria vjetore e qytetit të Shkupit për vitin 2012