Граѓанска иницијатива

Пријави Проблем

Пријавете проблем со пополнување на дадената форма директно до одговорните лица во Град Скопје

Внатрешна контрола

Пријавете незаконито, непрофесионално и неправилно постапување на вработените во Град Скопје и јавните претпријатија и установи под надлежност на Град Скопје во вршење на работните задачи

Граѓаните прашуваат

Прегледајте ги често поставуваните прашања и дадените одговори од страна на Град Скопје

КАМПАЊИ


ПРОЕКТИ

Скопје на