Градоначалник

На градот Скопје
Градоначалник на Град Скопје

Данела Арсовска е градоначалник на Град Скопје.

Улогата на градоначалникот

Градоначалникот на Скопје е задолжен за да го направи Скопје подобар град за сите кои го посетуваат и живеат во него

Претходни градоначалници

Претходни градоначалници на Град Скопје.. Кликнете на линкот за повеќе детали

Контактирај со градоначалникот