Контактирајте со ГРАД СКОПЈЕ

Стапете во контакт со градот и поставете прашање или оставете коментар

Сакам да поставам прашање до:

Како да нѐ пронајдете

бул. “Илинден“ бр. 82
1000 Скопје
e-mail: gradonacalnik@skopje.gov.mk
kabinet@skopje.gov.mk
тел: 02/3297 204
факс: 02/3165 445

Контакт со граѓани

бул. “Илинден“ бр. 82
1000 Скопје
e-mail: 24@skopje.gov.mk
тел: 02/3297 255 | 02/3207 536