Годишна сметка на Град Скопје за 2018 година

Годишна сметка на Град Скопје за 2017 година

Годишна сметка на Град Скопје за 2016 година

Годишна сметка на Град Скопје за 2015 година

Годишна сметка на Град Скопје за 2014 година

Годишна сметка на Град Скопје за 2013 година

Годишна сметка на Град Скопје за 2012 година