Извештаи за извршување на буџет

на град Скопје

2024 година

2023 година

2022 година

2021 година

2020 година

2019 година

2018 година

2017 година

2016 година

2015 година

2014 година

2013 година

2012 година