Почесни граѓани

Почесни граѓани на Градот Скопје
Останати почесни граѓани на Град Скопје
Торвалд Столтенберг
26 јули 2008
Торвалд Столтенберг е прогласен за почесен граѓанин на Скопје на 26 јули 2008 година.
Лоренс Иглбергер
26 јули 2008
Лоренс Иглбергер е прогласен за почесен граѓанин на Скопје на 26 јули 2008 година.
Кристофер Хил
26 јули 2008
Кристофер Хил е прогласен за почесен граѓанин на Скопје на 26 јули 2008 година.
Шарик Тара
30 ноември 2005
На инивијатива на Градоначалникот Трифун Костовски, Советот на Град на 8-та седница, оддржана на 30 ноември 2005 година, го прогласи Шарик Тара за почесен граѓанин на град Скопје. По тој повод на четиринаесеттата седница на Советот на Град Скопје, одржана на 24 март 2006 година, на господинот Шарик Тара му беше врачена Плакета на почесен граѓанин на град Скопје.
Умберто Ватани
17 октомври 2005
Во знак на благодарност за  активната заложба да и помага на нашава земја на дипломатскo, политичкo, економскo и културно пoлe, на иницијатива на  Градоначалникот Трифун Костовски, Советот на Град Скопје на седмата седница, одржана на 17 октомври 2005 година, го прогласи Умберто Ватани за почесен граѓанин на градот Скопје.
Френк Манинг
26 јули 1983
Френк Манинг е прогласен за почесен граѓанин на Скопје на 26 јули 1983 година.
Гонџа Бојаџиу - Мајка Тереза
27 јуни 1980
На 27 јуни 1980 година Мајка Тереза, од тогашниот председател на Собранието на Скопје - Методи Антонов е прогласена за почесен граѓанин на својот град Скопје.
У Тант
30 август 1970
У Тант е прогласен за почесен граѓанин на Скопје 30 август 1970 година.
Олаф V
7 септември 1966
Олаф V, кралот на Норвешка, е прогласен за Почесен граѓанин на Град Скопје на 7 септември 1966 година.
Јозеф Циранкиевич
16 ноември 1965
Јозеф Циранкиевич е прогласен за почесен граѓанин на Скопје 16 ноември 1965 година.
Владислав Гомулка
16 ноември 1965
Владислав Гомулка е прогласен за почесен граѓанин на Скопје на 16 ноември 1965 година.
Јосип Броз Тито
13 ноември 1946
Во слободно Скопје за прв почесен граѓанин е прогласен Јосип Броз Тито, на 13 ноември 1946 година.
Д-р. Иван Рибар
7 мај 1921
За прв почесен граѓанин на Скопје е прогласен д-р Иван Рибар (1881-1968) на вонредната свечена седница на Општинскиот одбор на 7 мај 1921 година.