Субвенции

Субвенции кои ги доделува градот Скопје