Студии

на град Скопје
Флаер - Греење на дрва - Водич за чист воздух и правилно греење
ГРЕЕЊЕ НА ДРВА - ВОДИЧ ЗА ЧИСТ ВОЗДУХ И ПРАВИЛНО ГРЕЕЊЕ
План за инволвирање на засегнатите страни за БРТ проектот во Скопје
Акционен план за животна средина и социјалните прашања (Проект за брз автобуски превоз во Скопје)
План за инволвирање на засегнатите страни за БРТ проектот во Скопје