Совет

Советот на Град Скопје го сочинуваат 45 члена коишто се избираат во општи, непосредни, слободни и демократски избори.

Советот на Град Скопје го сочинуваат 45 члена коишто се избираат во општи, непосредни, слободни и демократски избори.

Членовите на Советот се избираат со мандат со времетраење од четири години, тие ги претставуваат граѓаните и во Советот одлучуваат по сопствени убедувања. Членот на Советот не може да се отповика.

Совет на Град Скопје 2021-2025

Претседател на Советот на Град Скопје
Проф. д-р Трајко Славески

Членови на Советот на Град Скопје
ВМРО-ДПМНЕ И КОАЛИЦИЈА „ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА“
 • Трајко Славевски
 • Владимир Нелоски
 • Марија Андоновска
 • Луке Галески
 • Малиша Станковиќ
 • Жаклина Шопова
 • Стефан Андоновски
 • Александар Трајановски
 • Емилија Ангелова
 • Мердита Салиу
 • Страшо Ангеловски
 • Василка Китановиќ
 • Петар Милетиќ
 • Ерџан Селими
 • Мунира Куч
 • Филип Јаневски
 • Сергеј Попов
 • Ирена Попова
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА - КОАЛИЦИЈА “НАЈДОБРОТО ЗА МОЈАТА ОПШТИНА“
 • Мартин Попов
 • Дрита Исљами Бафтири
 • Славче Јовановски
 • Љубица Јанчева
 • Горан Арсов
 • Зоран Георгиевски
 • Анжелика Апсис
 • Гордан Шутаров
 • Габриел Бајрам
 • Лилјана Божиновска
 • Амир Мустафа
 • Рената Јајоска
Демократска Унија за Интеграција – ДУИ
 • Рустеми Незране
 • Мухамед Елмази
 • Рајхане Рамадани
 • Бесник Ајет
 • Лејла Асани
ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ЛЕВИЦА
 • Реџеп Исмаил
 • Александар Николовски
 • Катерина Јовановска
 • Антонио Димитров
КОАЛИЦИЈА ДВИЖЕЊЕ ОДЛУЧНО ЗА ПРОМЕНИ
 • Никола Пановски
 • Теодора Крстевска
Коалиција Алијанса на Албанците и Алтернатива
 • Кадри Хаџихамза
 • Бујаре Абази
ГРУПА ИЗБИРАЧИ ДРАГАНА ВЕЛКОВСКА
 • Драгана Велковска
 • Горјан Јовановски