Kontaktoni Këshillin e Qytetit të Shkupit

Ne duam të sigurojmë që kërkesa juaj të zgjidhet shpejt dhe me saktësi.