Јавен повик

Thirrje publike për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2021, të dedikuara për financimin e programeve dhe projekteve nga fusha e kulturës me interes për Qytetin e Shkupit për vitin 2021


Hapur deri në: 31.10.2020

Dokumentit
Општи и посебни цели и критериуми за оценување на доставените проектни апликации