Јавен повик

Thirrje publike për zgjedhjen e anëtarëve të jashtëm dhe të zëvendësve të anëtarëve të Komisionit për veprim në lidhje me kërkesat për kompensimin e dëmit të shkaktuar nga kafshimet e qytetarëve në territorin e Qytetit të Shkupit nga ana e qenve endacak


Hapur deri në: 13.07.2022

Dokumentit