Јавен повик

Shpallje publike nr. 08-2324/1 për ndarjen e pakove të linjave për dhënien e lejeve për transportin e linjave të udhëtarëve në qytetin e Shkupit


Hapur deri në: 21.03.2023

Dokumentit