Јавен повик

Shpallje për qasje në Draft-PALE 3 të Qytetit të Shkupit dhe Draft-Raportin VSJM për dokumentin planifikues


Hapur deri në: 06.11.2020

Dokumentit