Јавен повик

THIRRJE PUBLIKE për subvencionimin e qytetarëve dhe subjekteve të tjera në territorin e Qytetit të Shkupit për pastrimin e oxhaqeve për vitin 2020


Hapur deri në: 30.11.2020

Dokumentit
Образец