Јавен повик

Shpallje publike nr. 08-13625/2 për ndarjen e pakos së linjave për dhënien e lejeve për transportin e linjave të udhëtarëve në Qytetin e Shkupit


Hapur deri në: 10.01.2023

Dokumentit