Јавен повик

Thirrje publike për ndarjen e mjeteve financiare për realizimin e programeve, projekteve dhe aktiviteteve programore në fushën e sportit dhe të rinjve me interes për Qytetin e Shkupit për vitin 2023


Hapur deri në: 15.12.2023

Dokumentit
Prijava
Pravilnik
Pravilnik - izmena i dopolnuvanje