Јавен повик

Thirrje publike për shfaqjen e interesit për shfrytëzimin e lokaliteteve për vendosjen e pajisjeve urbane në Parkun e qytetit


Hapur deri në: 20.02.2020

Dokumentit