Јавен повик

Shpallje publike nr. 08-14043/1 për ndarjen e pakos së linjave për dhënien e lejeve për transportin e linjave të udhëtarëve në Qytetin e Shkupit


Hapur deri në: 17.01.2023

Dokumentit