Јавен повик

THIRRJE PUBLIKE për subvencionimin e zejtarëve në qytetin e Shkupit për furnizimin e veglave dhe repro - materialeve të nevojshme për zejet në zhdukje për vitin 2020


Hapur deri në: 15.12.2020

Dokumentit
Изјава
Барање