Јавен повик

Thirrje publike për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2021, të dedikuara për financimin e përbashkët të aktiviteteve programore të shoqatave, fondacioneve dhe personave të tjerë juridikë


Hapur deri në: 07.04.2021

Dokumentit
Prijava
Obrazec