Јавен повик

Thirrje publike për grumbullimin e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2021 të dedikuara për financimin dhe përkrahjen e programeve dhe veprimtarive të institucioneve publike nga fusha e kulturës të themeluara nga Qyteti i Shkupit për vitin 2021


Hapur deri në: 15.10.2020

Dokumentit
Пријава