Јавен повик

Thirrje publike për grumbullimin e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2023, të dedikuara për financimin e programeve, projekteve dhe aktiviteteve nga fusha e kulturës me interes për Qytetin e Shkupit për vitin 2023


Hapur deri në: 27.10.2022

Dokumentit
APLIKIM
SHTOJCA