Јавен повик

Thirrje publike për ndarjen e certifikatave të lira të licencave për transportin auto-taksi të udhëtarëve në territorin e qytetit të Shkupit


Hapur deri në: 15.07.2022

Dokumentit