Јавен повик

Thirrje publike për ndarjen e mjeteve për financimin e programeve, projekteve dhe aktiviteteve programore për të rinjtë me interes për Qytetin e Shkupit për vitin 2023


Hapur deri në: 22.05.2023

Dokumentit
Pravilnik
PRIJAVA
PROGRAMA